VSA Hellas

 • Αυξήστε το μέγεθος της γραμματοσειράς
 • Επαναφορά του μεγέθους της γραμματοσειράς
 • Μειώστε το μέγεθος της γραμματοσειράς
Αρχική σελίδα Ανακοινώσεις Προκήρυξη συμμετοχής εικαστικών με αναπηρία για το πρόγραμμα «ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ»
Print

Προκήρυξη συμμετοχής εικαστικών με αναπηρία για το πρόγραμμα «ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ»

ttt squareΗ «Ελληνική Εταιρεία Καλλιτεχνικών Προγραμμάτων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Very Special Arts Hellas (Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία) (εφεξής ‘VSA Hellas’) προκηρύσσει Πρόγραμμα Συμμετοχής Ελλήνων Εικαστικών με Αναπηρία με τίτλο: «Ταξιδεύοντας τη Τέχνη» (εφεξής το ‘Πρόγραμμα’). Το Πρόγραμμα στηρίζεται σε δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και στη φιλοξενία του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς ενώ πολύτιμη συνεργασία προσφέρουν η Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών και το Γραφείο Διασύνδεσης της Ανώτατης Σχολή Καλών Τεχνών.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος προβλέπεται η επιλογή είκοσι πέντε (25) έργων Ελλήνων εικαστικών καλλιτεχνών με αναπηρία, τα οποία, συνοδευόμενα από ιδιόχειρα λογοτεχνικά κείμενα διακεκριμένων λογοτεχνών – κυρίως μελών της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών, θα αποτελέσουν ένα λεύκωμα το οποίο θα αναδείξει και θα προβάλλει το επιλεγμένο έργο των καλλιτεχνών. Το λεύκωμα θα διατίθεται προς πώληση για την ενίσχυση των σκοπών της VSA Hellas. Στο πλαίσιο του Προγράμματος, τόσο το ως άνω λεύκωμα όσο και τα επιλεγμένα πρωτότυπα έργα θα εκτεθούν το χρονικό διάστημα 21/10/2019 έως 1/11/2019 στο Ιστορικό Αρχείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Πειραιώς (ΠΙΟΠ) στην Αθήνα, και στη συνέχεια για χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας σε καθένα από τα τέσσερα μουσεία του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Πειραιώς (ΠΙΟΠ): 

 • στον Βόλο στο Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας N. & Σ. Τσαλαπάτα
 • στα Ιωάννινα στο Μουσείο Αργυροτεχνίας
 • στη Σπάρτη στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού
 • στην Τήνο στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας.

1. Όροι και Προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι εικαστικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Είναι άτομα με αναπηρία άνω των 18 ετών.

Διαμένουν και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Τα έργα πρέπει να είναι ατομικά και πρωτότυπα και να εκφράζουν την προσωπική οπτική του καλλιτέχνη, είτε έχουν δημιουργηθεί σε προσωπικό του χώρο είτε στο πλαίσιο ενός ομαδικού εικαστικού εργαστηρίου.

Τα έργα δεν πρέπει έχουν κυκλοφορήσει ξανά σε έντυπη μορφή.

Τα έργα (διαστάσεων έως 50X70 εκ) με ελεύθερο θέμα και ελεύθερη χρήση υλικών/τεχνοτροπίας μπορεί να είναι ζωγραφική, κολάζ, φωτογραφία, μικτή τεχνική, χαρακτική, αγιογραφία, ψηφιακή τέχνη, υφαντική, γλυπτική (με περιορισμό διαστάσεων και βάρους κατόπιν συνεννόησης), καθώς και ανάγλυφα.

2. Διαδικασία 

2.1 Υποβολή αίτησης

2.1.1 Αφού μελετήσουν προσεκτικά την Προκήρυξη, οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν την Αίτηση Συμμετοχής και την Υπεύθυνη Δήλωση.

2.1.2 Με την υποβολή της Αίτησης ο υποψήφιος δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης.

2.1.3 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν επίσης όλα τα συνοδευτικά απαιτούμενα εντός των καθορισμένων προθεσμιών που αναγράφονται στην παρούσα Προκήρυξη. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος αποκλεισμού της υποψηφιότητας.

2.1.4 Οι Αιτήσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα υποβάλλονται υπογεγραμμένες από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή τον δικαστικό συμπαραστάτη του ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, είτε σε έντυπο φάκελο μέσω ταχυδρομείου, courier ή αυτοπροσώπως στα γραφεία της Very Special Arts Hellas (Δάφνης 8, Τ.Κ 15772 Ζωγράφου). Επίσης μπορούν να σταλούν ηλεκτρονικά με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση CLOAKING όπου θα τους αποστέλλεται επιβεβαιωτικό e-mail περί ορθής λήψης της υποψηφιότητας. Μαζί με την Αίτηση, έντυπη ή ηλεκτρονική, κάθε υποψήφιος πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα (μπορείτε να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας τα αρχεία πατώντας πάνω στα υπογραμμισμένα αντίστοιχα ονόματα των εγγράφων και να τα συμπληρώσετε ηλεκτρονικά):

 

 • Την Αίτηση Συμμετοχής υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον υποψήφιο ή τον δικαστικό συμπαραστάτη του ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.
 • Μία φωτογραφία υψηλής ανάλυσης για κάθε υποψήφιο έργο (ένα έως τρία έργα, κατά προτίμηση σε ψηφιακά αρχεία jpeg 1920px στα 72dpi).

 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι εγγυάται ότι είναι αποκλειστικός δημιουργός και δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων επί των υποψηφίων έργων και ότι επί αυτών δεν υφίσταται κανένα δικαίωμα ή απαίτηση οποιουδήποτε τρίτου και ότι τα στοιχεία που υποβάλλει στο πλαίσιο της αίτησης συμμετοχής του στο Πρόγραμμα είναι ακριβή και αληθή. 

  Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και δίνει τη συγκατάθεσή του στην VSA Hellas για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην Αίτησή του αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο των σκοπών του Προγράμματος (δηλαδή στην αξιολόγηση της Αίτησης Συμμετοχής) και (στην περίπτωση επιλογής έργου του) στην έκδοση και παρουσίαση του λευκώματος και στην παρουσίαση των έργων στους ως άνω μουσειακούς χώρους.

         Επίσης συναινεί στη χρήση των προσωπικών του στοιχείων επικοινωνίας (email, τηλεφώνου ή κάθε πρόσφορου μέσου) για να ενημερώνεται για επόμενες δράσεις της VSA Hellas.

2.2 Αξιολόγηση

2.2.1 Οι αιτήσεις συγκεντρώνονται και ελέγχονται από την VSA Hellas και εφόσον πληρούν όλες τις τυπικές προϋποθέσεις της Προκήρυξης, ακολουθεί η αξιολόγηση των προτεινόμενων έργων από την Κριτική Επιτροπή.

2.2.2 Η Κριτική Επιτροπή απαρτίζεται από μέλη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών καθώς και από προσωπικότητες με ιδιαίτερη εμπειρία στον καλλιτεχνικό τομέα. Τα μέλη της Επιτροπής θα επιλέξουν ανάμεσα στα υποβληθέντα φωτογραφικά δείγματα τα είκοσι πέντε επικρατέστερα έργα, με γνώμονα την καλλιτεχνική τους ποιότητα.

2.2.3 Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Κριτική Επιτροπή, η VSA Hellas ανακοινώνει στους καλλιτέχνες τα έργα που επιλέχθηκαν.

2.2.4 Οι καλλιτέχνες δημιουργοί των έργων που επιλέχθηκαν, αποστέλλουν ή παραδίδουν τα επιλεχθέντα έργα σε ασφαλή συσκευασία στα γραφεία της VSA Hellas, Δάφνης 8 Ζωγράφου ΤΚ. 15772 με ταχυδρομείο, courier ή αυτοπροσώπως, με έξοδα που βαρύνουν αποκλειστικά τους ίδιους. Εάν δεν αποσταλούν εμπροθέσμως, η VSA Hellas διατηρεί το δικαίωμα να μην συμπεριλάβει τα εν λόγω έργα στο λεύκωμα και τις εκθέσεις.

2.2.5 Τα επιλεχθέντα έργα, τα στοιχεία τους και τα ονόματα των δημιουργών τους θα δημοσιοποιηθούν στο λεύκωμα και στο πρόγραμμα των εκθέσεων: «Ταξιδεύοντας την Τέχνη» και ενδέχεται να αξιοποιηθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της VSA Hellas ή σε άλλα μέσα δικτύωσης για δημόσια προβολή του Προγράμματος και προωθητικές ενέργειες (πχ. δελτία τύπου, ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, newsletters).

2.2.6 Με το πέρας των σχετικών εκθέσεων τα έργα θα επιστραφούν με έξοδα της VSA Hellas στους δημιουργούς.

2.2.7 Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος οι καλλιτέχνες δημιουργοί των επιλεχθέντων έργων χορηγούν μία δωρεάν, μη αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης προς την VSA Hellas των έργων τους αποκλειστικά για το σκοπό υλοποίησης του Προγράμματος, δηλαδή οι καλλιτέχνες δημιουργοί των επιλεχθέντων έργων συναινούν ώστε το σχετικό με τα επιλεχθέντα έργα υλικό να αξιοποιηθεί, αποθηκευτεί ή/και να γίνει διαθέσιμο μέσω του έντυπου λευκώματος, της έκθεσης, του Διαδικτύου ή άλλου ψηφιακού μέσου για τους διαφημιστικούς και προωθητικούς σκοπούς, για την αρχειοθέτηση και τεκμηρίωση για ερευνητικούς και άλλους σχετικούς με το Πρόγραμμα και την VSA Hellas σκοπούς.

2.2.8 Ρητά δηλώνεται ότι η VSA Hellas συμμορφώνεται πλήρως προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ότι ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μεριμνά και λαμβάνει κάθε αναγκαίο τεχνικό ή οργανωτικό μέτρο για την τήρηση απορρήτου, εμπιστευτικότητας και για την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων, ότι θα προβαίνει στην επεξεργασία των δεδομένων αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος και ότι θα ενημερώνει τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων με κάθε πρόσφορο τρόπο. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα διατηρηθεί για διάστημα 10 ετών για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

2.2.9 Ρητά δηλώνεται ότι η VSA Hellas αναλαμβάνει την ευθύνη της ασφαλούς μεταφοράς και ορθής φύλαξης των επιλεχθέντων έργων και ότι υποχρεούται να αποζημιώσει τους καλλιτέχνες για κάθε θετική ή αποθετική ζημία σε περίπτωση καταστροφής ή βλάβης ή κλοπής αυτών.

 

3. Χρονοδιάγραμμα

 • Υποβολή αιτήσεων: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 15 Απριλίου 2019.
 • Απώτατη ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων: 15 Μαΐου 2019
 • Απώτατη ημερομηνία αποστολής επιλεχθέντων έργων: 17 Ιουνίου 2019
 • Τον Οκτώβριο 2019 θα λάβουν χώρα τα εγκαίνια του «Ταξιδεύοντας την Τέχνη» στο Ιστορικό αρχείο του ΠΙΟΠ Αθήνα
 • Από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο 2020 θα πραγματοποιηθεί η περιοδεία της έκθεσης στα τέσσερα Μουσεία του Δικτύου Μουσείων του ΠΙΟΠ (Βόλος, Ιωάννινα, Σπάρτη, Τήνος)
 • Ημερομηνία επιστροφής επιλεχθέντων έργων στους δημιουργούς του: έως 15 Ιουλίου 2020.

 

Για να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό μπορείτε να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας και να συμπληρώσετε (χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά) την Αίτηση Συμμετοχής και την Υπεύθυνη Δήλωση, εφόσον διαβάσετε προσεκτικά την προκήρυξη και στη συνέχεια να αποστείλετε συμπληρωμένα τα αρχεία μαζί με έως τρεις φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης των τριών υποψηφίων έργων είτε σε έντυπο φάκελο μέσω ταχυδρομείου, courier ή αυτοπροσώπως στα γραφεία της Very Special Arts Hellas (Δάφνης 8, Τ.Κ 15772 Ζωγράφου) είτε μέσω με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση  CLOAKING .” 

Για περισσότερες πληροφορίες - διευκρινίσεις, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως απευθυνθούν τηλεφωνικά στα γραφεία της VSA Hellas 210 7710847 ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@vsahellas.gr.